BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Herojaus valanda

  Kosminis erdvėlaivis skruodžia visatos platybę, kartkartėmis savo sparnais kliudydamas žvaigždes. Pastarosios, susidūrusios su sparnu, pavirsta į mažas, blizgančias dulkeles ir pasklinda po visatos begalybę. Erdvėlaivio eliuminatorių (priekinį stiklą), vos spėja valyti valytuvai. Laivo kapitono tiltelis apkrautas įvairiais, vienas už kitą tobulesniais, kompiuteriais ir gražiomis, spalvotomis lemputėmis iš Maximos už 0,39 Lt.
   Ant kosminio laivo kapitono tiltelio stovėjo pats pačiausias kapitonas Ilja Pavlovičius Petrušenko. Neišmaneliams galiu paporinti, kad Ilja Petrošena Petrovičius buvo, yra ir bus pats geriausias kapitonas Pasaulyje ir gal net visoje visatoje. Baigęs Tūlos proftechninę, įstojęs į kosminių skrydžių institutą, ten mokęsis 4,5 metus, baigęs aukso medaliu ir dabar sėkmingai pilotuojantis Lietuvos Didžiosios Karalystės brūkšnelis Respublikos kosminį laivą “Vytis”. Kosminio laivo kapitono padejėjas, ne kas kitas, kaip tik Ilja Pavlovičiaus geriausias draugas - Liubovė Anzelmus Taukšt, kuri tą patį institutą baigė sidabro medaliu ir tai tik savo įstabios figūros (didelių iškylumų) dėka. Laivo navigatoriaus postą užėmė studentas-praktikantas Ali Muhamed Dužadbadža al bin Muhadmadža, kuris studijavo Irano universitete, bet pagal praktikantų mainų programą atsidūrė Pakistano proftechninė je mokykloje ir mokėsi Vidutinio kosminio laivo navigatoriaus specialybę, bet ten, netyčia, atskleidė save ir pradėjo studijuoti Didesnio nei vidutinio kosminio laivo navigatoriaus specialybę. Laivo bortmechanikas buvo, yra ir bus ne kas kitas, kaip, o taip, taip, taip, mums jau žinomas ir visai žmonių rasei nusipelnęs Vania Vasilijevičius Trūbaila, kuris Žemėje buvo žinomas, kaip Santechnikas Vania. Jo “auksinės rankos” Žemės planetoje yra taisiusios beveik kiekvieno ten gyvenančios šeimos santechninius įrenginius. Bortmechaniko padejėjas buvo niekam nežinomas ir dar savęs neatradęs - Giera Gezimovičius Geriux. Kitų įgulos narių, dėl tingėjimo laiko stokos neminėsiu, kadangi dar neišaušo jų herojizmo valanda.
   Laivas, valdomas navigatoriaus Muhamadžos, palengva (5000000000 km/m) skriejo į tolį, savo sparnu į dulkes daužydamas žvaigždes. Kapitonas sau ramiai stovėjo ant kosminio laivo kapitono tiltelio, leisdamas sau nieko neveikti, kartkartėmis pažvairuodavo į kapitono padėjėjos iškylumus. Pastaroji, apie kapitono raitytas mintis neįtardama, sukinėjosi laivo denyje, leisdama sau kažką, bet daugiausiai nieko ypatingo, veikti. Užsidegė viena iš nedaugelių kapitono tiltelyje esančių lempučių. Kapitonas, tai nepastebėjęs, toliau sekė akimis savo padėjėją. Ši kiek pazujusi denyje nutarė patikrinti virėjo darbą, kadangi artėjo “maisto priėmimo” valanda.
Kapitono patarėja (praeidama pro kapitoną): Jums kava užvirė
Kapitonas: A? Kava? A, gerai, neškite ją
Kapitono patarėja: Ką nešti?
Kapitonas: Kavą
Kapitono patarėja: ?
Kapitonas: KĄ - VĄ, K A V Ą, KAVĄ!
Kapitono patarėja: ? ? ?
Kapitonas: Sakėt kava man užvirė, atneškite prašau man užvirusią kavą.
Kapitono patarėja: Tai kad nežinau kur ji. Va, lemputė raudona dega, vadinasi Jūsų kava jau užvirė, o kur Jūs ją verdate, tai čia jau Jūsų paties reikalas.
Kapitonas: A? Lemputė? Raudona?
Šiaip, kas daugiau ar mažiau domitės technika, tai žinote, kad raudonos lemputės degimas reiškia, jog kažkas negerai (paaiškinimas blondinėms tiems kas mažiau domisi technika).
Kapitonas: Aliarm! Aliarm! Dega “Laivą traukia į juodąją skylę” raudona lemputė!
Muhamadža: Išmeskim TermoBranduolines bombas ant JAV, kol dar nevėlu!
Kapitonas: Be panikos ir isterijų! Pakvieskite bortmechaniką Vanių!
Bortmechanikas: Aš jau čia, kas nutiko? Vėl reikia nulaužti porno saitą ar kodekai nulūžo?
Kapitonas: Ne laikas ir ne vieta čia jūsų juokeliams. Dega “Laivą traukia į juodąją skylę” raudona lemputė, imkitės priemonių kol dar nevėlu!
Bortmechanikas (sau panosei): Tai kad jau vėlu…
Bortmechanikas: O ar tai nėra Jūsų pareiga?
Kaptonas: Mano pareiga pagal laivo valdymo ir pareigybes paragrafą 79797997 imtis iniciatyvos ir, atsižvelgiant pagal aplinkybes, imtis priemonių kritinei situacijai likviduoti. Aš ir ėmiausi -  Jus įpareigodamas kažką daryti.
Bortmechanikas: O tai ką daryti?
Muhamadža: Tai gal aš jau išmesiu bombas, kol dar nevėlu?
Kapitonas: Kažką daryti
Muhamadža: Tai mesti bombas?
Bortmechanikas: Žinau ką daryti! Bortmechaniko padėjėją!
Geriux: Nereikia manęs kviesti!
Kapitonas: Na, jei tai pagelbės, tai kviečiam bortmechaniko padėjėją.
Geriux: Tai kad aš jau čia.
Kapitonas: Dega “Laivą traukia į juodąją skylę” raudona lemputė, imkitės priemonių kol dar nevėlu!
Geriux susimastė, vėliau prisiminė Pakistano profmokyklos apmokymus ir rado priežastį, liko tik imtis priemonių, todėl nulėkė į laivugalį.
Muhamadža: Kapitone, TermoBranduolinės bombos jau paruoštos, JAV koordinatės nustatytos, duokite įsakymą jas paleisti.
Kapitonas (trenkė pliūcha Muchamadžai): Ne laikas isterijoms
Muhamadža (burbėdamas sau): El Idioto dušmano karočiano zarėžiano kagda ti miegojano*
*Mano tėvo ožys ir tai geriau vairuoja automobilį nei tu.
Kapitono patarėja (denyje ratais lakstydama): Ką Daryt? Ką Daryt? Ką Daryt?
Į denį įbėga Geriux rankoje laikydamas kūjį. Nieko nedvejojęs užsimojo ir jau norėjo trenkti per raudonąją lemputę, bet ant jo rankų pakibo visa ten buvusi laivo įgula (kapitonas, jo padėjėja, navigatorius, bortmechanikas)
Kapitonas: Ne laikas isterijai, ne laikas!
Geriux: Pasitraukit, debilai, jei norite likti gyvi!!!
Kapitono patarėja: Aš per graži mirti!
Bortmechanikas: Iki rekordo man liko sutaisyti 2000 klozetų! Neatimk iš manęs mano visos gyvenimo prasmės!
Muhamadža: Jau reikia paleisti bombas!
Geriux: Debilai, traukitės, aš jus išgelbėti noriu!!!
Prasivėrė durys ir į denį įėjo Muchamadžos tėvo ožys. keturkojis gyvūnas pažiūrėjo į besigrumiančius žmones, degančią lemputę, vėliau vėl į žmones, į lemputę. Dar iki šiol mokslui neaišku kas įtakojo gyvūno poelgį, kad šis imtųsi veiksmo. Pasispyrė priekine koja grindis ir galingais šuoliais nušuoliavo į žmonių pusę. Kontakto metu bortmechanikas 50 cm pakilo į orą ir trenkėsi į sieną, kapitonas krito ant grindų, padėjėja krito ant kapitono, navigatorius netoli valdymo pulto. Geriux stovėjo su kūju rankose. Kiek pastovėjęs lėtais žingsniais pradėjo artintis prie kapitono tiltelio. Bortmechanikas susiėmęs rankomis už galvos tupėjo prie sienos, mat stipriai jam kliuvo. Muchamadža po truputį slinko prie bombų paleidimo mygtuko. Kapitonas vis dar gulėjo užgultas padėjėjos. Gulėjo ir šypsojosi. Ožys vėl užėmė kovinę poziciją. Jo mažoje galvoje sukosi kelios mintys: 1. Gerai aš čia; 2. Tą, žąsiną, tuoj prigriebsiu; 3. Kada gi atskrisime į ožkų planetą, nes jau per ilgai skrendam. Pasibaigus minčių lietuj ožys du kartus pasispyrė priekine kaire koja ir leidosi bėgti į žmogų.

Kas buvo toliau žiūrėkite po reklamos:
Jūs kraujuojate ir neturite binto? Jus pergėrėte ir dabar voliuojatės ant žolės? Jūsų kompanijai pritrūko spirito ir nežinote kurį pasiūsti “subėgioti”? Skambinkite MUMS - greitoji pagalba 24h/per parą! Mūsų universalusis numeris 112!
Nusikaltote? Pavogėte, apiplėšėte, sužalojote, nužudėtė? Užgraužė sąžinė ir nežinote ar neturite kam paskambinti? Mūsų kvalifikuoti specialistai Jums pagelbės, skambinkite mums universaliuoju numeriu 112!
Kažką padegėte, bet jums nepatinka ugnies rusenimas - nieko tokio! Skambinkite MUMS ir mūsų kvalifikuoti specialistai pagelbės Jums! Jums tereikia surinkti - 112.
Pirmieji trys prisiskambinę gaus puikius apartamentus!
Reklamos pabAIga

   Ožys du kartus pasispyrė priekine kaire koja ir leidosi bėgti į žmogų. Geriux jau buvo užsimojęs trenkti per lemputę, kai ožio ragai pasiekė Muchamadžos šikną. Žmogus, pakilęs 50 cm nuo grindų, nuskriejo į kitą denio kampą. Geriux sudaužė lemputė. Juodoji skylė nustojo traukti kosminį laivą “Vytis” į save. Laivas ir jo įgula buvo išgelbėti.
Kapitonas: Jau galite nulipti nuo manęs, viskas pasibaigė.
Kapitono patarėja: A? Jau? Kaip gerai, kaip gerai, man nebereikės Saridono*
*Už reklamą šioje vietoje jau yra sumokėta, priešingu atveju būtų buvęs kitoks tekstas.
Bortmechanikas: Baška bolit*
*Skauda galvą.
Geriux vos atgaudamas kvapą piktu žvilgsniu atsisuka į denyje esančius asmenis.
Geriux: (sau tyliai): Pagelbėk, padėk, o kai gelbėju, tai trukdo… Idijotai…
Kapitonas: Kągi, gerbiamas bortmechanikai, Jūs ir vėl išgelbėjote mus nuo pražūties. Aš informuosiu vadovybę, kad Jus apdovanotu Ordinu už drąsą.
Bortmechanikas: Oi, nireikia, man ir teip ghirai.
Kapitono patarėja: Reikia, reikia, Jūs ne tik išgelbėjote visą laivo įgulą, bet ir mane išgelbėjote.
Geriux pasiima savo kūjį ir nupėdina į virtuvę. Navigatoriaus kompiuteryje užsidega užrašas: “Artėjama prie: Ožkų planetos”.

Rodyk draugams

Rašyti komentarą